10 lat gwarancji. Zarejestruj swój kominek!

1/4 Dane produktu

Numer seryjny produktu znajduję się w Karcie gwarancyjnej oraz na tabliczce znamionowej (umieszczonej na produkcie).
Jak znaleźć numer partii/seryjny? Jak znaleźć numer partii/serii

2/4 Twoje Dane

3/4 Miejsce zakupu

Dane sprzedawcy

Dodaj dowód zakupu *

może to być skan, zdjęcie, bądź oryginał faktury, paragonu, rachunku

4/4 Instalacja

Data instalacji *

Dane instalatora

Dodaj potwierdzenie instalacji *

może to być zdjęcie lub skan podpisanej i opieczętowanej przez instalatora karty gwarancyjnej urządzenia

Jak wygląda karta gwarancyjna urządzenia? Karta gwarancyjna Twojego urządzenia powinna być wypełniona i opieczętowana przez sprzedającego i instalatora wkładu lub pieca.

loader
Dziękujemy za zgłoszenie
do Programu "PEWNI JAKOŚCI - 10 lat gwarancji".
Po weryfikacji danych otrzymasz dalsze
informację drogą mailową.